Almennyttige fond: Udvikling og bevaring af byens bygninger

Projektet: Visuel identitet og hjemmeside til Bevaring og Udvikling af Varde.

Tanken med hjemmesiden er at komme med konkrete forslag til udvikling og bevaring af byens bygninger og bymiljøet. Men allermest er det tanken, at den enkelte ejer kan beskrive, dokumentere og opbevare information om sin ejendom, så dette bevares for eftertiden. Tanken er også, at den enkelte ejer skal kunne finde inspiration til renovering af sin ejendom og den løbende vedligeholdelse. Når en ejendom overdrages til en ny ejer får denne dermed glæde af den viden, som tidligere ejere har oparbejdet, herunder ikke mindst med hensyn til vedligeholdelse af ejendommen.

Kunde: Ketty og Poul Erik Bechs Almennyttige fond

Se siden live her www.bevarvarde.dk

 

Copyright © Mediapulse All Rights Reserved