Boligportalen: Online-kampagne

Mediapulse udarbejde online kampagne til at synliggørelse af BoligPortal.dk

Kunde: Boligprotalen

Se online flash kampagne  –  www.mediapulse.dk/boligportalen

 

 

 

 

 

 

Copyright © Mediapulse All Rights Reserved